Amber Jones

弧形虚拟演播室场景背景素材

此虚拟演播室背景设计包括新闻电视墙,楼梯,小舞台和二楼的弧形空间。适用于新闻,介绍性节目和其他类型的虚拟演播室节目制作。


支持的格式:

1. TVS-1000A/1200A Free Formats (6 angels only)

2. TVS -1000A/1200A- 2880x1620

3. HD 1 - 1280x720(.png)

4. HD 2 - 1920x1080(.png)

5. UHD - 4096x2160(.png)

6. PSD - 4096x2160(.psd)

7. MAYA (.mel) Render by V-Ray


此虚拟背景可以选择14种不同的角度


有关TVS-1000A和TVS-1200A虚拟演播室系统的更多信息,请访问:datavideo洋铭TVS系列虚拟演播室