Amber Jones

政治和历史课堂风格虚拟背景

大量书架作为背景,配合吊灯,简约的讲台,和一个虚拟屏幕,毫无疑问是最好的课堂类型虚拟背景。尤其适合政治,历史,人文等课堂或节目制作。

#政治#文学# 历史#课堂#虚拟#虚拟背景#TVS1000


可供选择的格式:

此虚拟背景可以选择16种不同的角度

1. TVS-1000/1200 Free Formats (6 angels only)

2. TVS -1000/1200- 2880x1620

3. HD 1 - 1280x720(.png)

4. HD 2 - 1920x1080(.png)

5. UHD - 4096x2160(.png)

6. PSD - 4096x2160(.psd)

7. 3Ds Max (.max) Render by V-Ray.


有关TVS-1000和TVS-1200的虚拟演播室系统的更多信息,请访问:

datavideo洋铭TVS系列虚拟演播室